Prevención Penal

Contido da páxina
Imaxe decorativa, logotipo FREMAP

O Plan de Prevención Penal da FREMAP, aprobado en Xunta Directiva con data do 12 de novembro de 2014, establece os protocolos e procedementos que determinan o debido control por parte da Mutua daquelas situacións de riscos que poderían comportar o incumprimento dos estándares éticos da Entidade ou a comisión de ilícitos penais.

Como consecuencia da última auditoría do Plan, levada a cabo no último trimestre de 2017, elaboráronse dous novos documentos que determinan a política da Entidade en materia de prevención de riscos penais e que está baseada no principio de “tolerancia cero” cara á comisión de actos ilícitos.