Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Accidente de Traballo

Enténdese por Accidente de Traballo toda lesión corporal que o traballador sufra con ocasión ou por consecuencia do traballo que execute ocorrido como consecuencia directa e inmediata do traballo que realiza pola súa propia conta e que determina a súa inclusión no campo de aplicación do devandito Réxime Especial.

Se tes contratada a cobertura de Accidente de Traballo e sufriches un accidente de traballo, deberás tramitar o parte correspondente.

Coberturas

Situación grave e / ou urxente:

En caso de accidente grave de traballo FREMAP dispós do seguinte teléfono de contacto:

900 61 00 61

Unha vez que fosen atendido, contacta co teu xestor persoal da FREMAP para que che indique como debemos actuar a continuación. Contacta coa FREMAP

Situación leve

Primeiro atenderte medicamente:

  • Elixe o centro asistencial da FREMAP máis próximo. Rede de Centros
  • Procura ir acompañado e documentado.

E se tes algunha dúbida contacta coa FREMAP .

Unha vez atendido medicamente:

  • Guiámoste nos trámites posteriores contactando co teu xestor persoal da FREMAP. Contacta coa FREMAP

Para que poidas cobrar (se causaches baixa médica)

Se o desexas, antes de contactar co teu xestor persoal da FREMAP, facilitámosche os formularios que debes cubrir para que el poídache pagar.

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón abrirase nunha nova ventá de Adobe.

​​​​​​​​​​​​​​​