Enfermidade Profesional

Contido da páxina

Unha Enfermidade Profesional é aquela contraída a consecuencia do traballo executado por conta propia nas actividades que se especifiquen no cadro de Enfermidades Profesionais.

Coberturas

Primeiro atenderte medicamente

Unha vez atendido medicamente

  • Guiámoste nos trámites posteriores contactando co teu xestor persoal da FREMAP. Contacta coa FREMAP

Para que poidas cobrar (se causaches baixa médica)

Se o desexas, antes de contactar co teu xestor persoal da FREMAP, facilitámosche os formularios que debes cubrir para aboarche a prestación:

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón abrirase nunha nova ventá de Adobe.