Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Enfermidade Común e Accidente non Laboral

Situación: causaches baixa médica no Servizo Público de Saúde.

  • Guiámoste nos trámites posteriores contactando co teu xestor persoal da FREMAP. Contacta coa FREMAP

Informar

Para ofrecer unha atención inmediata, debes presentarnos a túa baixa médica, da maneira seguinte:

  • Directamente, acudindo á oficina da FREMAP máis próxima. Rede de Centros
  • Pola Asesoría que xestione a túa empresa.

Atención Sanitaria

  • Tras recepción de baíxaa, o servizo médico da FREMAP contactará contigo. Rede de Centros
  • Colaboramos no seguimento da enfermidade e accidente non laboral promovendo unha mellor e máis rápida curación.
  • Aboamento dos gastos de desprazamento ocasionado por acudir aos servizos médicos da FREMAP.
  • Realizaremos tratamentos médicos e probas diagnósticas sen tempos de espera, previa autorización preceptiva e o teu consentimento.
  • Axudamos a xestionar a iniciación do procedemento de incapacidade permanente, sen necesidade de esgotar o período de 18 meses.

Unha vez atendido medicamente

Durante a túa baixa médica aboámosche o subsidio por Incapacidade Temporal

Se o desexas, antes de contactar co teu xestor persoal da FREMAP, facilitámosche os formularios que debes cubrir:

Tras Alta médica ou Recoñecemento de Incapacidade, finaliza a situación de Incapacidade Temporal.

En caso de cesamento na túa actividade, podes solicitar o paro de autónomos.

Enfermidade Común e Accidente non Laboral: Saber máis

Pomos á túa disposición información adicional acerca da cobertura que presta FREMAP en casos de Enfermidade Común e Accidente non Laboral.

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón abrirase nunha nova ventá de Adobe.

​​​​​