Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Prestación para o Coidado de Menores afectados por cancro ou enfermidade grave

Situación: esta prestación protexe economicamente a túa diminución de ingresos provocada pola redución da xornada laboral (non inferior ao 50 %), para a dedicación directa, continua e permanente do beneficiario ao coidado do menor.

Solicitude

Guiámoste nos trámites, contactando co teu xestor persoal da FREMAP. Contacta coa FREMAP

Os beneficiarios (proxenitor, adoptante ou acolledor de carácter preadoptivo ou permanente do menor ao coidado) deben:

  • Achegar un informe do Servizo Público de Saúde ou órgano administrativo sanitario da Comunidade Autónoma correspondente, que acredite, ​tanto o ingreso hospitalario de longa duración como o tratamento continuado da enfermidade.
  • Achegar a solicitude do beneficiario ante a Mutua ou Entidade Xestora correspondente, mediante a formalización dos formularios e a achega dos documentos preceptivos ou requirido.

Para que poidas obter a prestación

Antes de contactar co teu xestor persoal da FREMAP, facilitámosche os formularios que debes cubrir para obter a prestación.

Prestación Económica para o Coidado de Menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave: Saber máis

Pomos á túa disposición información adicional acerca da cobertura que presta FREMAP en casos de Coidado de Menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.

​​​​