Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Prestación por Cesamento de Actividade dos Autónomos

Situación: protexemos os traballadores autónomos que cesaron de forma total na súa actividade económica ou profesional, de forma involuntaria e por algún dos motivos previstos no TÍTULO V Protección por cesamento de activiad da Normativa en pdf Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.

Beneficiarios

Autónomos integrados no RETA, sempre que teña cuberta a prestación de cesamento de actividade.

Asesoramos

Guiámosche nos trámites posteriores contactando co teu xestor persoal da FREMAP .

Solicitude

Presentar Solicitude na FREMAP que será a xestora da prestación económica por cesamento de actividade dos traballadores autónomos, sendo a encargada do aboamento, recoñecemento, suspensión, extinción e continuación das prestacións.

Consultar requisitos para o nacemento do dereito á protección por cesamento de actividade. en pdf Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Para que o beneficiario poida obter a prestación

Antes de contactar co teu xestor persoal da FREMAP, facilitámosche os formularios que debes cubrir para recibir a prestación .

Prestación por Cesamento de Actividade dos Autónomos: Saber Máis

Pomos á túa disposición información adicional acerca da cobertura que presta FREMAP en casos de Cesamento de Actividade dos Autónomos.

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón abrirase nunha nova ventá de Adobe.

​​​​​​​​​​​​