Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Información para Asociarse FREMAP

Imaxe de sinatura de contrato

Se desexas realizar a adhesión á FREMAP, a continuación encontrarás toda a documentación e os trámites necesarios para realizara.

Como autónomo, encontrarás multitude de vantaxes e beneficios ao asociarte coa FREMAP.

A túa seguridade é a nosa razón de ser.

Se desexas que che axudemos a asociarche, envía a túa \nsolicitude en liña .

Es un autónomo de Nova Creación?

Para darse de alta na Seguridade Social e poder adherirse á FREMAP na cobertura da prestación económica de Incapacidade Temporal por Continxencias Comúns, as coberturas de Continxencia Profesional, e Cesamento de Actividade cómpre que se cubra o modelo TA.0521 correspondente á alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, reflectindo a Mutua pola que optou (FREMAP 061).

Para unha maior información nos trámites de alta na actividade de autónomos pode visitar a nosa páxina: Elección da forma xurídica .

Se ten calquera dúbida ou necesita axuda pode contactar co teléfono:

900 61 00 61

Ou enviar solicitude en liña .

Documento Formato Descarga do ficheiro por Idioma Peso
Proposta de Asociación en formato pdf

Descarga o ficheiro en PDF por idioma:

Proposta de Asociación en castelán Proposta de Asociación en catalán Proposta de Asociación en éuscaro Proposta de Asociación en galego
 2.700 KB
TA.0521/1 Solicitude simplificada para traballadores non comprendidos nos apartados posteriores en formato pdf

Descarga do documento en formato PDF por idioma:

TA.0521/1 en castelán TA.0521/1 en catalán TA.0521/1 en éuscaro TA.0521/1 en galego TA.0521/1 en valenciano
428 KB
TA.0521/2 Familiar colaborador do titular da explotación en formato pdf

Descarga do documento en formato PDF por idioma:

TA.0521/2 en castelán TA.0521/2 en catalán TA.0521/2 en éuscaro TA.0521/2 en galego TA.0521/2 en valenciano
459 KB
TA.0521/3 \nRelixiosos da Igrexa Católica en formato pdf

Descarga o ficheiro en PDF por idioma:

TA.0521/3 en castelánTA.0521/3 en catalán TA.0521/3 en éuscaro TA.0521/3 en galego TA.0521/3 en valenciano
1981 KB
TA.0521/4 Socios de cooperativas de traballo asociado en formato pdf

Descarga do documento en formato PDF por idioma:

TA.0521/4 en castelán TA.0521/4 en catalán TA.0521/4 en éuscaro TA.0521/4 en galego TA.0521/4 en valenciano
460 KB
TA.0521/5 Socios, familiares de socios ou membros de órganos de administración de sociedades mercantís capitalistas en formato pdf

Descarga do documento en formato PDF por idioma:

TA.0521/5 en castelán TA.0521/5 en catalán TA.0521/5 en éuscaro TA.0521/5 en galego TA.0521/5 en valenciano
489 KB
TA.0521/6 Socios de comunidades de bens, sociedades civís, colectivas ou comanditarias en formato pdf

Descarga do documento en formato PDF por idioma:

TA.0521/6 en castelán TA.0521/6 en catalán TA.0521/6 en éuscaro TA.0521/6 en galego TA.0521/6 en valenciano
389 KB
TA.0521/7 Solicitude de traballadores por conta propia agrarios en formato pdf

Descarga do documento en formato PDF por idioma:

TA.0521/7 en castelán TA.0521/7 en catalán TA.0521/7 en éuscaro TA.0521/7 en galego TA.0521/7 en valenciano
592 KB
TA.0521/8 Solicitude de traballadores autónomos economicamente dependentes en formato pdf

Descarga do documento en formato PDF por idioma:

TA.0521/8 en castelán TA.0521/8 en catalán TA.0521/8 en éuscaro TA.0521/8 en galego TA.0521/8 en valenciano
252 KB
TA.0521 Folla Adicional en formato pdf

Descarga do documento en formato PDF por idioma:

TA.0521 Folla Adicional en castelán TA.0521 Folla Adicional en catalán TA.0521 Folla Adicional en éuscaro TA.0521 Folla Adicional en galego TA.0521 Folla Adicional en valenciano
110 KB

Unha vez selada esta documentación nunha Oficina da Tesourería Provincial Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente correspondente, enviara ou presentara na oficina de FREMAP máis próxima. Rede de Centros

Es un autónomo adherido a outra Mutua?

  • Cubra a solicitude de baixa coa outra Mutua.
  • Presente por duplicado ou envíe de forma fidedigna a solicitude de baixa na súa actual mutua antes do 1 de outubro de cada ano. O efecto do devandito cambio será a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte.
  • Entregue en calquera dos centros da FREMAP, antes do 1 de outubro, unha carta de solicitude de adhesión que deberá ir acompañada de:
    • Copia selada do documento de solicitude de baixa ou certificado de baixo se se o entregou a súa actual Mutua tras a solicitude.

Se ten calquera dúbida ou necesita axuda pode contactar co teléfono:

900 61 00 61

Ou enviar solicitude en liña .

Na sección de Formularios encontrarás os documentos necesarios para realizar directamente os trámites.

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón abrirase nunha nova ventá de Adobe.

​​​​