Vantaxes para Autónomos

Contido da páxina

FREMAP ofrece ao traballador autónomo un sistema de traballo rápido e eficaz tanto na atención sanitaria como na xestión administrativa das súas baixas, co obxectivo de proporcionar unha calidade asistencial excelente e unha xestión áxil dos seus trámites administrativos, que evitará desprazamentos, listas de esperas e burocracia.

FREMAP, unha entidade de traballadores para traballadores, de persoas para persoas.

Estamos comprometidos con:

A túa saúde

 • Atención médica personalizada e inmediata.
 • A maior rede asistencial á túa disposición.
 • Unidades médicas especializadas ao coidado da túa saúde.
 • Rehabilitación cos medios máis avanzados en todos os nosos centros.
 • Desenvolvemento tecnolóxico de última xeración para o coidado da túa saúde.

Enfermidade común

No caso de enfermidade común ofrecémosche:

 • Tratamentos médicos e probas diagnósticas sen tempos de espera.
 • Asesorámoste nos trámites administrativos relacionados coa túa baixa médica.

Accidente laboral

Se ademais elixes incluír esta opción beneficiaraste de:

 • Aboamos todos os gastos derivados do teu accidente: asistencia sanitaria, farmacia e transporte.
 • Coidamos da túa seguridade: Xestión da Prevención de Riscos Laborais.
 • Melloramos o teu benestar tras o accidente de traballo.

A túa información

 • Asignámosche un asesor persoal para as túas xestións.
 • Liña telefónica gratuíta marcando o 900 61 00 61.

A túa economía

Aboámosche as prestacións durante a túa baixa médica.

En caso de enfermidade común ou accidente non laboral aboarémosche:

 • Do 4º aos 20º días de baixa o 60% da túa base reguladora.
 • A partir do 21º día, o 75%.

En caso de accidente laboral ou enfermidade profesional aboarémosche:

 • O 75% a partir do día seguinte á baixa médica.
 • Por incapacidade permanente ou falecemento ocupámonos da túa pensión ou indemnización.
 • Xestionamos a prestación por risco durante o embarazo e por risco durante a lactación.

En caso de prestación económica para o coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave protexémosche economicamente a diminución dos ingresos, provocada pola redución da xornada laboral, como consecuencia da dedicación directa, continua e permanente do beneficiario ao coidado do menor.

En caso de cesamento de actividade un subsidio económico equivalente ao 70 %da túa base de cotización e, durante a súa percepción, a mutua seguirá cotizando para os efectos de continxencias comúns polo beneficiario.

O teu benestar

Despois dun accidente laboral axudámosche a:

 • Readaptarte profesionalmente formándote nunha nova ocupación, se non podes desempeñar á túa habitual.
 • Solucionar os posibles desequilibrios económicos a través da nosa Reserva de Asistencia Social.
 • Completar a túa recuperación co apoio dos nosos psicólogos e asistentes sociais.

A túa seguridade

En caso de optar pola cobertura de Accidente Laboral, pomos á túa disposición as seguintes actividades en Prevención de Riscos Laborais:

 • Asistencia técnica, sobre os aspectos relacionados coa normativa.
 • Asistencia personalizada para a preparación e entrega da documentación.
 • Formación nas nosas aulas sobre os riscos e medidas preventivas inherentes á túa actividade.