Prestacións económicas de cesamento de actividade a favor de traballadores autónomos

Prestacións DE CESAMENTO DE ACTIVIDADE A FAVOR DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS TRAS A PUBLICACIÓN DO REAL DECRETO-LEY 11/2022, DO 25 DE xuño

Os traballadores autónomos poderán ser beneficiarios das seguintes prestacións: