Prestacións económicas de cesamento de actividade a favor de traballadores autónomos

PRESTACIÓNS DE CESAMENTO DE ACTIVIDADE A FAVOR DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS TRAS A PUBLICACIÓN DO REAL DECRETO-LEI 2/2022, DO 22 DE febreiro

Os traballadores autónomos poderán ser beneficiarios das seguintes prestacións: