Prestacións económicas de cesamento de actividade a favor de traballadores autónomos

Ofrecémoslle información sobre as distintas prestacións por cesamento de actividade dispoñible a favor dos traballadores autónomos. Por favor, seleccione cal é a súa situación actual e que prestación ou información quere solicitar: