Calcula a túa cota

Calcula a túa cota

Se es autónomo e non estás en ningunha situación de que expomos de seguido, FREMAP pon á túa disposición unha calculadora de cotas coa que poderás obter en sinxelos pasos a túa cota de autónomo.

Tarifa plana Autónoma

Esta calculadora non contempla os casos en que o traballador pode acollerse á tarifa plana. Para estes casos visite a páxina da Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Bonificacións e reducións en materia de Seguridade Social

Esta calculadora non contempla as bonificacións e reducións en materia de Seguridade Social para o Réxime de Traballadores Autónomos. Para estes casos visite a páxina da Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Maiores de 65 anos

Segundo o Artigo 311. Establece a exención de cotizar aos autónomos con 65 anos de idade e 38 anos e seis meses cotizados, ou 67 anos de idade e 37 de cotización, sen que computen as pagas extras para calcular os anos cotizados.