AULA VIRTUAL

DE PRESTACIÓNS FREMAP

Benvido á Aula Virtual de Prestacións FREMAP

Co obxectivo de contribuír á mellora da xestión das prestacións da Seguridade Social que realizan os despachos profesionais, asesorías e empresas asociadas, FREMAP desenvolve xornadas de formación en liña a través de seminarios web dirixidos a este colectivo.

É unha canle alternativa á atención presencial para mellorar a eficiencia e ampliar o servizo de divulgación do noso coñecemento especializado.

Nesta Aula Virtual de Prestacións poderás encontrar a información sobre as actividades formativas convocadas pola FREMAP, así como realizar as inscricións dispoñibles.

OUTROS SEMINARIOS WEB (WEBINAR) QUE SE REALIZARÁN AO LONGO DO ANO

O obxectivo deste webinar é coñecer o concepto de accidente de traballo, así como as diferentes responsabilidades que xorden para as empresas, mutuas e traballadores ante a súa ocorrencia. É de vital importancia para as empresas realizar unha correcta xestión desta continxencia, evitando posibles sancións, incidencias nas cotizacións e outras responsabilidades.

O obxectivo deste Ciclo de webinars é tratar a delimitación xudicial do accidente de traballo.
Consta de 5 partes:

 • Concepto de Accidente de Traballo: Réxime xeral: Abordarase a definición legal do accidente de traballo analizando os seus elementos configuradores a teor das diferentes resolucións xudiciais recaídas na materia.

 • Concepto de Accidente de Traballo: RETA e outros supostos: Noción do AT para os autónomos, lesións sufridas por cargos de carácter sindical, as acontecidas como consecuencia de tarefas de diferentes grupos profesionais e actos de salvamento

 • Accidente de Traballo in itínere e en misión: Concepto do AT In Itínere e os seus elementos configuradores, teleológicos, cronolóxico, xeográfico e modal. AT en misión.

 • Enfermidades do traballo e intercurrentes: inclusións e exclusións: Nesta cuarta e última sesión analizaranse as enfermidades do traballo, os accidentes derivados de agravación de enfermidades preexistentes, así como as enfermidades intercurrentesSituacións irregulares como a falta de alta, cotización ou infra cotización, poden dar lugar a importantes responsabilidades en materia de prestacións de incapacidade temporal, morte ou supervivencia, así como a sancións para as empresas incumplidoras.

Co fin de analizar estas situacións, FREMAP organiza este webinar que aborda dunha forma técnica e práctica aqueles dereitos e obrigas que establece o noso ordenamento xurídico en materia de seguridade social, e que son moi importantes coñecer para cumprir coa normativa vixente.

As situacións de incapacidade temporal son en moitos casos tan particulares que deben ser analizadas en profundidade. Coñecer as figuras legais que se dan nas distintas situacións de IT e como poder actuar en cada caso para cumprir coa normativa vixente, é o obxectivo deste webinar .

Consta de 2 partes:
 • Primeira: centrarase nas recaídas e nas situacións de IT que poden producirse en pluriemprego, pluriactividade e subrogacións.
 • Segunda: exporá as diferentes situacións que poden producirse nas prórrogas de IT, impugnacións, reclamacións e desconformidades de alta.

Cotizar e pagar correctamente para evitar incidencias no pagamento delegado, recargas e sancións, son parte dos obxectivos deste Ciclo de webinars, que profunda nos diferentes supostos de cálculo de bases reguladoras mediante casos prácticos.


Consta de 3 partes:

 • Cálculo de Bases Reguladoras Tiempo Completo básico En esta primera sesión del ciclo de webinars se explica la teoría general para el cálculo de la base reguladora, normativa y casos prácticos básicos interactivos sobre el cálculo de bases reguladoras en contratos a tiempo completo.


 • Cálculo de Bases Reguladoras Tiempo Completo avanzado La segunda sesión profundiza en la teoría, peculiaridades y casos más complejos  para el cálculo de la base reguladora. Se plantean casos prácticos complejos interactivos sobre el cálculo de bases reguladoras en contratos a tiempo completo.


 • Cálculo de Bases Reguladoras Tiempo Parcial y fijos discontinuos La tercera y última sesión profundiza en la teoría del calculo de bases en los contratos a tempo parcial y fijos discontínuos, Se plantean casos prácticos simples y complejos interactivos sobre el cálculo de bases reguladoras en contratos a tiempo parcial y fijos discontínuos.Trata diversa aspectos a ter en conta nos accidentes graves, profundando nas comunicacións urxentes, desde os casos máis sinxelos aos máis complexos, as diferentes responsabilidades para as empresas e aspectos legais que se deben cumprir.

O Réxime Especial do Mar é un dos 4 grandes grupos do sistema da seguridade social e conta con máis de 60.000 afiliados segundo estatísticas oficiais. Con este webinar, FREMAP profunda no devandito réxime especial, non só para os efectos de encadramento e cotización, senón tamén nas peculiaridades ás que está sometido, tales como a asistencia sanitaria, incapacidade temporal, etc.

O Sistema Especial Agrario emprega a preto de 800.000 traballadores cada ano. Nas 2 últimas décadas tivo notables cambios, integrandose no Réxime Xeral como Sistema Especial. Neste webinar analízanse as súas particularidades.

Ten como obxectivo explicar as diferentes ferramentas de xestión en liña que FREMAP pon a disposición das súas asesorías, empresas e traballadores asociados, e que lle permiten realizar unha xestión máis eficaz das prestacións: FREMAP ONLINE, AXUDA DELTA, WEB, FREMAP CONTIGO.

O Webinar ten como obxectivo coñecer en profundidade o procedemento de xestión de partes de accidentes de traballo.

abórdanse todos os aspectos do procedemento xestión de partes, desde a descarga de arquivos a través da FREMAP Online, a confección co software Axuda Delt@ e a súa remisión a través da páxina do Ministerio Delt@.

Conta coa resolución de diferentes casos prácticos interactivos para a confección de partes de accidentes de traballo.

O obxectivo deste webinares dar a coñecer un protocolo de atención psicosocial en emerxencias dirixidas a empresas mutualistas asociadas á FREMAP.

No webinar profúndase na contextualización dunha emerxencia, o comportamento humano e os primeiros auxilios psicolóxicos na empresa. Ademais desenvólvese en detalle o protocolo que hai que seguir e os niveis de intervención segundo a emerxencia ou accidente.

O obxectivo do webinar é que os traballadores e empresas asociadas á FREMAP coñezan os pasos que hai que seguir cando os traballadores teñen un accidente de traballo ou precisan dunha cobertura médica no estranxeiro.

O Absentismo Laboral pode definirse como: “Ausencia dunha persoa ao seu posto de traballo, en horas que correspondan a un día laborable, dentro da xornada legal de traballo ”.

O webinar concéntrase nos aspectos fundamentais da xestión da incapacidade temporal, causas e solucións, así como nas ferramentas que FREMAP pon a disposición das empresas asociadas.

O obxectivo principal deste webinar é explicar as diferenzas e especialidades da enfermidade profesional con respecto ao accidente de traballo, profundando no seu concepto, na forma, prazos e consecuencias da comunicación do parte electrónico de enfermidade profesional; así como nas diferentes obrigas e dereitos que, ante a súa ocorrencia, xorden para traballadores, empresas, servizos de prevención e outras entidades.

Inscricións Activas

CICLO DE WEBINAR SOBRE XURISPRUDENCIA DO ACCIDENTE DE TRABALLO


Datas: 13 / 17 / 24 / 31 de marzo

Horario: 12:00 a 13:00


O ciclo distribúese en 4 webinars diferenciados que recollen as diferentes particularidades desta figura, analizando mediante sentenzas e casos prácticos a delimitación que realizan os Tribunais sobre o Accidente de Traballo.

 • 10-03-23 CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABALLO: RÉXIME XERAL.
 • 17/03/03 CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABALLO: RETA E OUTROS SUPOSTOS.
 • 24/03/03 ACCIDENTE DE TRABALLO IN ITÍNERE E EN MISIÓN.
 • 31/03/03 ENFERMIDADES DO TRABALLO E INTERCURRENTES: INCLUSIÓNS E EXCLUSIÓNS
 • PRAZAS LIMITADAS PARA O CICLO COMPLETO
  ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN EMERXENCIAS


  Data Inicio: 28/03/2023

  Horario: 12:00 a 13:00


  O obxectivo deste webinares dar a coñecer un protocolo de atención psicosocial en emerxencias dirixidas a empresas mutualistas asociadas á FREMAP. No webinar profúndase na contextualización dunha emerxencia, o comportamento humano e os primeiros auxilios psicolóxicos na empresa. Ademais desenvólvese en detalle o protocolo que hai que seguir e os niveis de intervención segundo a emerxencia ou accidente.
  WEBINAR SOBRE RÉXIME ESPECIAL DO MAR


  Data de inicio: 29/03/2023

  Horario: 12:00 a 13:00


  O Réxime Especial do Mar é un dos 4 grandes grupos do sistema da seguridade social e conta con máis de 60.000 afiliados segundo estatísticas oficiais. Con este webinar, FREMAP profunda no devandito réxime especial, non só para os efectos de encadramento e cotización, senón tamén nas peculiaridades ás que está sometido, tales como a asistencia sanitaria, incapacidade temporal, etc.
  Preguntas Frecuentes (FAQs)


  Poderás inscribirche a calquera das convocatorias en curso existente que aparecen na columna “convocatorias en curso” da Aula Virtual. Para iso deberás pulsar sobre “Inscrición” e encher a solicitude. Para máis información consulta as nosas Instrucións de inscrición

  Nalgúns casos podes encontrarche que non haxa prazas dispoñibles para inscribirche no webinar . Iso é debido a que dispomos dun número limitado de conexións e as inscricións vanse confirmando por orde de chegada. Ten en conta que cada semana existirá unha nova convocatoria, e que a maioría dos seminarios web repétense varias veces ao ano. Polo tanto, rogámosche que xestións a inscrición cando se publique a seguinte convocatoria que poida interesarche.

  Recibiras un correo electrónico de confirmación desde a plataforma ZOOM entre 24 e 72 horas antes do inicio do webinar .
  Se non o recibiches comproba na túa carpeta de SPAM / Correo non desexado. Tamén debes asegurarche de escribir correctamente o teu enderezo de correo electrónico na solicitude.

  Unha vez completases o proceso de inscrición, recibirás un correo electrónico da plataforma cunha ligazón web ao que deberás acceder o día e a hora do inicio do webinar . Se non o recibiches debes ollar na túa carpeta de SPAM / Correo non desexado.
  Se tes problemas para instalar o CLIENTE de Zoom e conectar con Zoom segue as seguintes instrucións:
  1. Volva pulsar sobre a ligazón ou en “faga clic para unirse” do correo electrónico que recibiu de Zoom.
  2. Pulse sobre o botón INICIAR REUNIÓN. (Non intente instalar o Cliente de Zoom e cancele a descarga do arquivo)
  Cando pulsase sobre INICIAR REUNIÓN, aparecerá xusto debaixo a opción de “Unirse mediante o navegador ”.
  3. Pulse sobre “Unase desde o seu navegador” e siga as instrucións en pantalla para unirse ao Webinar .

  Unha vez finalizada a sesión recibirás por correo electrónico unha ligazón a unha enquisa para que poidamos coñecer o grao de satisfacción dos asistentes e de acordo con iso poder ir axeitando os temas e contidos, no mesmo tamén haberá unha ligazón para descargar a documentación da formación impartida.

  Facilitámosche a documentación en formato PDF que pomos á vosa disposición durante o webinar e que vos remitimos tamén posteriormente canda a enquisa de satisfacción. Nela encontrarás toda a información e exemplos transmitidos polo relator no webinar .

  Os webinars da Aula de Prestacións FREMAP desenvólvense coa participación e adaptación das cuestións achegadas polos participantes e cunha continua actualización á lexislación vixente. Estes seminarios prográmanse durante o ano e é por iso que optamos por non publicar os vídeos, recomendando asistir en directo ás novas convocatorias.